Download Now

Nama-Grammatika

J. et al Olpp, "Nama-Grammatika"
Afrikaans | 1977 | ISBN: 062103617X | PDF | pages: 157 | 50,4 mb

Hierdie handboek vir die praktiese aanleer van Nama berus op die Afrikaanse vertaling van eerw. Johannes 01pp se handgeskrewe grammatika, soos vertaal deur J.C. van Logge-renberg.

Die boek soos verwerk en verbeter deur mev. H Kriiger is bedoel om in Vi leemte te voorsien waar daar tans geen Afrikaanse of Engelse Nama grammatikas beskikbaar is nie en aangesien Vi gemoderniseerde handboek nie binnekort ver-wag kan word nie* Die onderhawige boek verskyn in die ge-standaardiseerde ortografie soos dit in 1970 vasgele is en in skole gebruik word.

Die Departement van Bantoe-onderwys is dank verskuldig aan sowel die Evangeliese Lutherse Kerk (destyds Rynse Sending) asook aan mev. H.J. Kriiger wat kopieregte aan ons verleen het.

Buy Premium Account To Get Resumable Support & Max Speed
Links are Interchangeable - No Password
Direct Download

Tags: Grammatika

Comments
Name:*
E-Mail:*
Add Comments:
Enter Code: *